[Comments-com-amendment-3-03jan20] Nej till prisökning

Thorsten Limnell thorsten at limnell.se
Tue Feb 11 06:41:06 UTC 2020


En prisökning på .com domäner innebär att vi måste lämna dem och registrera andra domäner med andra namn. Vi som arbetar ideellt med att hjälpa andra människor till ett bättre liv i en sämre värld, vill helst kunna använda .com domäner, men med den prisökning som aviserats kommer vi att lämna dem.
Med vänliga hälsningar
Thorsten Limnell

Skickades från E-post<https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> för Windows 10

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mm.icann.org/pipermail/comments-com-amendment-3-03jan20/attachments/20200211/024cef3a/attachment.html>


More information about the Comments-com-amendment-3-03jan20 mailing list