As reference: new and old maps of Time Zones of Russia

Alexander Krivenyshev worldtimezone at yahoo.com
Tue Mar 23 02:44:46 UTC 2010


> 1. Kamchatka region (Petropavlovsk-Kamchatskiy)
> 2. Chukotka region (Chukotskiy Avtonomnyy Okrug, Anadyr)
> 3. Udmurt Republic (Udmurtia, Izhevsk)
> 4. Samara oblast (Samara)
> 5. Kemerovo oblast' (Kemerovo)

As reference, see New and Old maps of Time Zones of Russia on:
http://www.worldtimezone.com/dst_news/dst_news_russia15.html

Alexander Krivenyshev,
http://www.worldtimezone.com


More information about the tz mailing list