[tz] Europe/Chisinau Timezone

Paul Eggert eggert at cs.ucla.edu
Wed Jul 1 20:41:39 UTC 2015


Roman Tudos wrote:
> Please be informed that according Moldavian Law dst start on last last
> Sunday of March end on last sunday of October
>
> at 02:00 to 03:00 and at 03:00 to 02:00 respectively

Thank you for the information.  The tz database currently says that Moldova has 
followed European Union rules since 1997, i.e., from March's last Sunday at 
01:00 Coordinated Universal Time (UTC), until October's last Sunday at 01:00 
UTC.  This would mean that local-time transitions should be March's last Sunday 
from 03:00 to 04:00, and October's last Sunday from 04:00 to 03:00.  If 
Moldovian law specifies 00:00 UTC (i.e., 02:00 to 03:00 in spring, and 03:00 to 
02:00 in fall), can you please cite a source that says so?  We would also like 
to know when these rules took effect.  It's OK if the source is in Romanian. 
Ideally the source would be available on the Web so it's easy for us to check. 
Thanks.


[Google translation to Romanian]

Multumesc pentru informatie. Baza de date tz prezent spune că Moldova a urmat 
normele Uniunii Europene din 1997, de exemplu, de la ultima duminică a lui 
martie, la 01:00 timp universal coordonat (UTC), până la ultima duminică din 
octombrie la 01:00 UTC. Acest lucru ar însemna că tranzițiile locale timp ar 
trebui să fie ultima duminică a lui martie, 3:00 à 4:00, și ultima duminică din 
octombrie 4:00 - 3:00. Dacă legea moldovenească specifica 00:00 UTC (de exemplu, 
02:00 - 03:00, în primăvară, și 03:00 - 02:00 în toamna), poate, te rog cita o 
sursă care spune așa? Am dori, de asemenea, să știe când aceste reguli au intrat 
în vigoare. E OK dacă sursa este în limba română. În mod ideal, sursa va fi 
disponibil pe Web astfel încât este ușor pentru noi să verifice. Mulțumesc.


More information about the tz mailing list