Order

Alexandr Kollinger alexandr.kollinger at gmail.com
Tue Jul 31 03:10:50 UTC 2012


APPLICATION FOR REGISTRATION, ACCREDITATION AND GENERATION OF DOMAIN

http://www.sex

Hello today I started with the Industrial Property Office in Prague žádsti
management for international registration of a trade mark.
I am sending a copy of correspondence to and enroll www.upv.cz
<http://www.upv.cz>  this request for this domain.
thank you
Alexander Kollinger
Postbox 26
Viktorinová 1
14000 Prague 4
Czech Republic

Materials from www.upv.cz <http://www.upv.cz>  will be send to, please tell
me the reference nummber.

Best regards

Hello Mrs. Mgr Jírová Hano,

I ask you this term in the IPO in the matter of the application for
international registration of a trade mark

http://www.sex

As a foundation would be in the list of goods and services -
9/počátačové programs, software, Internet, electronic media files

38 / Communications - transmission of information, news and images via
computers and the Internet

42 / software engineering, web pages on social networks

To discuss the items that I ask you the date and time of our meeting.

thank you

Yours
Alexander Kollinger
Tel-722-613600Mgr Hano Jírová,

žádám Vás tímto o termín na ÚPV ve věci podání žádosti o mezinárodní zápis
ochrané známky 

http://www.sex <http://www.sex/>

Jako základ by, měl být v seznamu výrobků a služeb -
9/počátačové programy, software,internet,soubory v elektronických mediích

38/ komunikace - přenos informací, zpráv a obrázků pomocí počítačů a
internetu

42/ tvorba software, tvorba webových stránek na sociálních sítích

Abychom mohli projednat jednotlivé body žádám Vás tímto o datum a čas naší
schůzky.

Děkuji

S přátelským pozdravem
Alexandr Kollinger
Tel-722-613600

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://mm.icann.org/pipermail/newgtld-input/attachments/20120730/a8ae80ed/attachment.html 


More information about the Newgtld-input mailing list