[tz] [PATCH] tzdata: Asia/Ha_Noi: Add new timezone

Trần Ngọc Quân vnwildman at gmail.com
Mon Oct 13 00:29:29 UTC 2014


On 12/10/2014 22:16, Paul Eggert wrote:
> Trần Ngọc Quân wrote:
>> -            8:00  -    IDT   1954 Nov 1
>> +            8:00  -    IDT   1954 Nov 10
>
> Thanks, but where did the "10" come from? 
"1954 Nov 10" is the day that "Government of the Democratic Republic of
Vietnam" returned Hanoi.
> Is there a source that we can cite? The cited web page
> <http://www.thoigian.com.vn/?mPage=P80D01> says this:
>
> "Ngày 1/4/1947. Theo nghị định ngày 28/3/1947 của chính quyền thực dân
> (Công báo Đông Dương ngày 14/10/1947) thì trong các vùng bị tạm chiếm
> ở Việt Nam, ở Lào và Campuchia giờ chính thức là múi giờ 8 kể từ ngày
> 1/4/1947. Tuy nhiên trong các vùng giải phóng vẫn giữ múi giờ 7 và sau
> Hiệp định giơnevơ các vùng giải phóng ở miền bắc cũng theo múi giờ 7
> (Hà nội từ 10/1954 và Hải phòng cuối tháng 5/1955); riêng Lào trở lại
> múi giờ 7 vào ngày 15/4/1955."
>
> "Hanoi from the end of October 1954 and Haiphong from the end of May
> 1955",
Yes, It don't specify day.
Must translate "since" or "from begin of" not "from the end of".
I've contacted Dr. Lân yesterday. And I will confirm all information
with him.
Thanks,

-- 
Trần Ngọc Quân.
More information about the tz mailing list