[tz] [PATCH] tzdata: Asia/Ha_Noi: Add new timezone

Brian Inglis Brian.Inglis at systematicsw.ab.ca
Sun Oct 12 20:47:57 UTC 2014


On 2014-10-12 09:16, Paul Eggert wrote:
> Trần Ngọc Quân wrote:
>> -            8:00  -    IDT   1954 Nov 1
>> +            8:00  -    IDT   1954 Nov 10
>
> Thanks, but where did the "10" come from? Is there a source that we can cite? The cited web page <http://www.thoigian.com.vn/?mPage=P80D01> says this:
>
> "Ngày 1/4/1947. Theo nghị định ngày 28/3/1947 của chính quyền thực dân (Công báo Đông Dương ngày 14/10/1947) thì trong các vùng bị tạm chiếm ở Việt Nam, ở Lào và Campuchia giờ chính thức là múi giờ 8 kể từ ngày 1/4/1947. Tuy nhiên trong các vùng giải phóng vẫn giữ múi giờ 7 và sau Hiệp định giơnevơ các vùng giải phóng ở miền bắc cũng theo múi giờ 7 (Hà nội từ 10/1954 và Hải phòng cuối tháng 5/1955); riêng Lào trở lại múi giờ 7 vào ngày 15/4/1955."
>
> I don't read Vietnamese, but I've read Brian Inglis's translation <http://mm.icann.org/pipermail/tz/2014-October/021654.html>, and if I understand it correctly the parenthesized text can be translated as "Hanoi from the end of October 1954 and Haiphong from the end of May 1955", which would mean a transition from UT+8 to UT+7 at 1954-10-31 24:00 or (equivalently) at 1954-11-01 00:00. Perhaps the translation is incorrect, or perhaps I'm reading it incorrectly, but I'd like to know the details.

Perhaps confusion of the OP by the tzdata use of the English month 11 abbreviation Nov for November,
in representing "the end of the month of 10/1954" i.e 31.10.1954 24.00 as the equivalent 01.11.1954 00.00.
-- 
Take care. Thanks, Brian InglisMore information about the tz mailing list